Communist Propaganda of the 20th Century

Communist Propaganda of the 20th Century

propaganda - 'noun', information, especially of a biased or misleading nature, used to promote a political cause or point of view (Compact Oxford Dictionary).

Thursday, January 13, 2011

Warszawa: o zniszczeniu i odbudowie miasta


Warszawa: o zniszczeniu i odbudowie miasta by Adolf Ciborowski.  Hardcover book published by Wydawnictwo “Polonia” Warszawa 1964.  Text is in Polish with a small amount of text in English.

1945 – 183 latarnie uliczne
1960 – 31 000 latarn ulicznych
 
Uklad komunikacyjny

Trasa W-Z – realizacja 1949 r.

Bulwar Helski na prawym brzegu Wisty – realizacja 1959 r. (detail)

Fragment Trasy Obwodowej i Most Gdanski – realizacja 1958-59 r.

Trasa Potnoc – Potudnie na odcinku osiedla Muranow – realizacja 1956-57 r.

Most Gdanski

No comments:

Post a Comment